U petak, 3. lipnja 2022. godine, s početkom u 15.00 sati u dvorani I. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Voćarska cesta 106, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada „Duhovno vodstvo i duhovnik pred izazovima krize očinstva i svećeničkoga identiteta lic. theol. Serđe Ćavara pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, predsjednik; prof. dr. sc. Mladen Parlov, mentor – vanjski član te doc. dr. sc. Mislav Kutleša, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani doktorata