U utorak, 22. svibnja 2018. godine s početkom u 14.15 sati u seminaru I. (soba 206), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Pneumatološka misao Ivana Goluba lic. theol. Stjepana Šoštarića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marija Pehar, predsjednica; prof. dr. sc. Ivan Karlić, predloženi mentor-član, izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na VII. redovitoj sjednici 27. travnja 2018. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Plakat