Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie – AUF, www.auf.org), čiji je Sveučilište u Zagrebu dugogodišnji član, raspisala je međunarodni natječaj za financiranje kratkoročnih projekata i inicijativa koji nastoje odgovoriti na izazove koje je donijela pandemija COVID-19.

Rok za prijavu projekata je nedjelja 3. svibnja 2020.

Prijavni obrazac se ispunjava na francuskom jeziku. Prijava na engleskom će međutim biti prihvaćena pod uvjetom da se dostavi sažetak predloženog projekta na francuskom jeziku. Projekti se prijavljuju preko AUF platforme. (za sve v. poveznice dolje)

Podržat će se projekti i inicijative čiji će se tehnološki, ekonomski i/ili društveni utjecaj moći ocijeniti u kratkom roku, kao npr. sljedeća rješenja i proizvodi:

  • proizvodnja opreme neophodne za njegu, zaštitu ili prevenciju sanitarnih rizika
  • javnozdravstvene akcije
  • razvoj aplikacija
  • razvoj alata za pomoć u donošenju odluka
  • komunikacija i podizanje svijesti o prevenciji zdravstvenih rizika
  • pomoć ranjivim ili izoliranim osobama
  • sprečavanju psiholoških ili socio-ekonomskih utjecaja zdravstvene krize
  • borba protiv nasilja nad ženama i djecom za vrijeme karantene / zabrane kretanja.

Projekti će se financirati kroz dvije kategorije:

  • kategorija A (projekti s neposrednim tehnološkim, ekonomskim i / ili društvenim utjecajem):

– projekti A1: do 10 000 eura

– projekti A2: između 10 000 i 20 000 eura

  • kategorija B (s iznimnim utjecajem ili posebno inovativni projekti s međuregionalnom ili međunarodnom dimenzijom): do 50 000 eura.

Prednost imaju projekti i inicijative studenata i mladih znanstvenika (v. detaljnije u izvornom tekstu natječaja). 

Sve neophodne informacije, prijavni obrasci i detaljna pojašnjenja natječaja dostupni su u dokumentima na francuskom i engleskom jeziku na stranicama AUF-a: https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/. Zahtjeve za dodatna pojašnjenja moguće je dostaviti do utorka 28. travnja u 12 sati na: appel-covid19@auf.org.

Obavijest je objavljena i na sveučilišnim stranicama:  http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/ i http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.