Objavljen je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2019./20.

1. krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 8.7.2019. -31.12.2019.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2020.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-201920/

Rok za prijave je 31.5.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava / odnosno, produžetka u slučaju dostupnosti sredstava).