Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak – programske zemlje KA103 (EU) za ak. godinu 2019./20.

 Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti KA103 za programske zemlje Europske unije.

Mobilnost se može ostvariti u svrhu studijskog boravka u akademskoj godini 2019./2020.

Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-studenata-za-studijski-boravak-programske-zemlje-ka103-eu-za-ak/

 

Natječaj je otvoren zaključno do 14. veljače 2019. u 12:00 sati – (on line prijava i papirnata prijava na matičnom fakultetu)

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet će studenta rangirati samo na jedan od odabranih fakulteta.

Online prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici: https://zagreb.moveon4.com/form/5c3dcdcc02c4f6d10f8b457d/eng

Potrebna dokumentacija se predaje u ured za međunarodnu suradnju

na Fakultetu (soba 204):

  • Ispunjena online prijava (isprintana, vlastoručno potpisana)
  • životopis (na Europass CV obrascu na hrvatskom jeziku)
  • motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi)
  • prijepis dosad položenih ispita i ocjena za sve razine studija te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru. Potvrdu o upisu s prijepisom ocjena na hrvatskom jeziku možete ispisati na Studomatu, s naznakom svrhe – Sudjelovanje u programu Erasmus.
  • za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
  • za studente slabijeg socioekonomskog statusa – dodatne potvrde (vidi u Natječaju)
  • za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada – pismo odobrenja (Approval form for final thesis)
  • za studente azilante i strance pod supsdijarnom zaštitom – dodatne potvrde (vidi u Natječaju)
  • dokaz o znanju jezika zemlje u koju student ide ili jezika na kojem se izvodi nastava. Uvjet je minimalno B2 stupanj poznavanja jezika.

 

Za testiranje i određivanje stupnja znanja jezika obratite se Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (centar@ffzg.hr, 01/6120-214) ili bilo kojoj školi stranih jezika.

Popis institucija/fakulteta s kojima KBF ima potpisane Erasmus+ ugovore.

 

Za dodatna pitanja možete se obratiti u Ured za međunarodnu suradnju na Fakultetu, soba 204, II. kat, e-mail: sepicm@kbf.hr.