KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Vlaška 38,

10000 Zagreb

https://www.kbf.unizg.hr/

 

Informacije o postupku prijave i upisa na diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike

Diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike izvodi se na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Završetkom studija stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra Religijske pedagogije i katehetike. Upisna kvota u akademskoj godini 2017./2018. utvrđuje se u visini od 55 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na studij pristupnik treba imati 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Religijske pedagogije i katehetike.

Na diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

 • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
 • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

Postupak prijave

Prijave za upis na diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike primaju se 25. i 26. rujna 2017. od 9 do 12 sati u Studentskoj referadi Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, prizemlje, soba 15.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji SU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu predaju potpisani obrazac  Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta
 • ovjerenu kopiju potvrde i/ili diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija.

Studenti, strani državljani, koji su preddiplomski studij završili na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta
 • ovjerenu kopiju potvrde i/ili diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija
 • rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ili potvrdu o pokrenutom postupku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uvažavati.

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak održat će se 27. rujna 2017. Rang lista kandidata bit će objavljena 28. rujna 2017.

 

Upisi

Upisi na diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike održat će se 29. rujna 2017. od 9 do 12 sati u prostorijama Studentske referade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, soba 15. Pristupnici su dužni osobno doći na upis te priložiti sljedeće dokumente u izvorniku:

 • dvije fotografije 6×4 cm (svi pristupnici)
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250 kn uplaćenih na IBAN broj računa: HR732360000-1101358687, poziv na broj: 2002 (svi pristupnici)
 • domovnicu (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu)

rodni list (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu).

 

OBRAZAC PRIJAVE_Diplomski studij