U sklopu Erasmus Staff Mobility programa na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

predavanje će održati doc. dr. Marco Casucci (Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, Republika Italija)

pod naslovom „La dottrina dei livelli di coscienza: tra Schopenhauer Nietzsche e Heidegger“ (Doktrina stupnjeva svijesti. Schopenhauer, Nietzsche i Heidegger). Simultani prijevod s talijanskog na hrvatski jezik biti će omogućen.

Predavanje će se održati u srijedu, 7. ožujka 2018. godine s početkom u 12,15 sati u dvorani I. (014) Fakulteta.

Pozvani su svi zainteresirani, osobito profesori i studenti Fakulteta.

Plakat