Za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi,

nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu.

                                                                              2 Kor 5,15

 

Sretnu i blagoslovljenu svetkovinu Uskrsa

želi Vam u ime Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan