(Ogledi i prinosi studenata teologije)

Spectrum je časopis studenata Fakulteta. Godine 1967. utemeljio ga je prof. em. dr. sc. Ivan Golub koji je bio njegov voditelj niz godina. Časopis je prvotno usmjeren objavljivanju znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prikaza, eseja i osvrta iz područja teologije i drugih humanističkih znanosti te umjetničkih radova. Uz članke studenata napisane za časopis Spectrum objavljuje i prilagođene sadržaje seminarskih i semestralnih radova studenata. Uređuju ga studenti Fakulteta.

Prva godina izlaženja: 1967.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija;

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/spectrum

Adresa uredništva:
Vlaška 38, pp 432
HR – 10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 48 90 412
Fax. (+385 1) 48 14 704
e-mail: kbfspectrum@gmail.com

Uredničko vijeće: Marinela Mišić – glavna i odgovorna urednica, Mirko Mišković – zamjenik glavne i odgovorne urednice, Daniel Katačić – zapisničar, kroničar, Dario Mican – član uredničkog vijeća, Gabrijel Orečić – član uredničkog vijeća, Ivana Filipović – članica uredničkog vijeća, Katarina Grbavac – članica uredničkog vijeća, Martin Grgat – član uredničkog vijeća, Valentina Peršun – članica uredničkog vijeća, Hrvoje Maltarić – član uredničkog vijeća, Robert Medved – član uredničkog vijeća.